Szczegóły ogłoszenia

13/2020

"dostawy produktów leczniczych oraz wybranych wyrobów medycznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 287,2 2020.01.28 68

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 18,9 2020.03.05 39
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe 2 doc 16,7 2020.03.13 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 63,1 2020.01.28 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.01.28 50
formularz cenowy zad 2-11 xls 6316,5 2020.01.28 131
formularz cenowy zadanie 1 xlsx 12,9 2020.01.28 108
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2020.01.28 45
projekt umowy doc 1136,5 2020.01.28 48
Wykaz dostaw doc 33,0 2020.01.28 44
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 34,5 2020.01.28 43
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2020.01.28 43

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,4 2020.01.30 55
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 19,1 2020.01.31 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2020.02.05 55

Pobierz wszystkie dokumenty