Szczegóły ogłoszenia

12/2020

"dostawy sukcesywne implantów ortopedycznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 217,0 2020.01.27 74

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 65,1 2020.01.27 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.01.27 50
formularz cenowy xls 31,5 2020.01.27 75
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2020.01.27 55
projekt umowy doc 871,5 2020.01.27 51
projekt umowy przechowania doc 1061,0 2020.01.27 58
projekt umowy użyczenia doc 38,5 2020.01.27 55
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 28,5 2020.01.27 53
umowa użyczenia - załacznik 2 doc 28,5 2020.01.27 52
Wykaz dostaw doc 33,5 2020.01.27 56
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 33,0 2020.01.27 60
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2020.01.27 57

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 18,9 2020.01.28 53
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 19,0 2020.01.30 48

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2020.02.04 49

Pobierz wszystkie dokumenty