Szczegóły ogłoszenia

9/2020

"Dostawa aparatów EKG, aparatów do elektroterapii, urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń i narzędzi chirurgicznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 278,4 2020.01.24 60

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 19,5 2020.02.21 50
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe-2 doc 19,6 2020.02.26 33

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 20,3 2020.01.29 44

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 67,8 2020.01.24 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.01.24 46
Formularz oferty-skorygowany xls 39,5 2020.01.24 64
Formularze cenowe xlsx 15,2 2020.01.24 79
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,6 2020.01.24 49
Projekt umowy - zad. 4,5,6 docx 533,1 2020.01.24 43
Projekt umowy sprzęt - zad. 1,2,3,7 doc 845,5 2020.01.24 51
Specyfikacja techniczna - zad. 1-skorygowany docx 21,3 2020.01.24 72
Specyfikacja techniczna - zad. 2 docx 24,5 2020.01.24 63
Specyfikacja techniczna - zad. 3 docx 23,7 2020.01.24 62
Specyfikacja techniczna - zad. 7-poz.1 i 2 docx 27,0 2020.01.24 58
Wykaz dostaw doc 20,2 2020.01.24 44

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,9 2020.01.29 50

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 24,2 2020.01.29 61
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 23,4 2020.01.30 51

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1402-Powiadomienie o cofnięciu wyboru najkorzystniejszej oferty-zad.7 docx 17,2 2020.02.21 27
Informacja z otwarcia ofert doc 21,0 2020.02.04 64

Pobierz wszystkie dokumenty