Szczegóły ogłoszenia

BZP/271/5/2020

"Wykonanie usługi w zakresie utrzymania czystości na terenach gminnych"

Gmina Myślenice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,5 2020.01.20 150

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 716,6 2020.01.20 103

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zal 1 formularz oferty doc 99,0 2020.01.20 142
zal 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,0 2020.01.20 134
zal 3 wzor umowy doc 113,0 2020.01.20 133
zal 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,4 2020.01.20 133
zal 5 opis przedmiotu zamówienia doc 183,0 2020.01.20 152

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 142,9 2020.01.28 171

Pobierz wszystkie dokumenty