Szczegóły ogłoszenia

8/2020

"Dostawy sukcesywne sprzętu medycznego oraz papieru, żelów"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 297,5 2020.01.17 60

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 20,1 2020.01.23 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 69,5 2020.01.17 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.01.17 64
Formularz cenowy xlsx 24,7 2020.01.17 129
Formularz ofertowy xlsx 15,6 2020.01.17 67
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2020.01.17 63
projekt umowy docx 538,7 2020.01.17 50
Wykaz dostaw lub usług doc 18,0 2020.01.17 58
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2020.01.17 55

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,4 2020.01.23 45

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 23,9 2020.01.22 49
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 2 doc 24,0 2020.01.23 51

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1134- Powiadomienie o unieważnieniu zadań docx 17,2 2020.02.12 35
Informacja z otwarcia ofert doc 21,0 2020.01.28 63

Pobierz wszystkie dokumenty