Szczegóły ogłoszenia

1/2020

"Dostawa monitorów, drukarek, skanerów do dokumentów i komputerów"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 217,7 2020.01.10 135

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 19,9 2020.01.16 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 61,9 2020.01.10 118

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.01.10 49
Formularz cenowy - zadanie 1 xlsx 10,9 2020.01.10 135
Formularz cenowy - zadanie 2 xlsx 11,2 2020.01.10 120
Formularz cenowy - zadanie 3 xlsx 11,1 2020.01.10 114
Formularz cenowy - zadanie 4 xlsx 11,5 2020.01.10 104
Formularz cenowy - zadanie 5 xlsx 11,2 2020.01.10 111
Formularz oferty xls 44,5 2020.01.10 53
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2020.01.10 40
projekt umowy docx 531,2 2020.01.10 47
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2020.01.10 39

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,1 2020.01.16 56

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,7 2020.01.15 60
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 2 doc 19,3 2020.01.16 72

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,2 2020.01.21 51

Pobierz wszystkie dokumenty