Szczegóły ogłoszenia

5/2020

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Chirurgii Szczękowej na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 178,0 2020.01.09 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 67,3 2020.01.09 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.01.09 55
Formularz cenowy xlsx 15,0 2020.01.09 73
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2020.01.09 48
projekt umowy przechowania docx 524,5 2020.01.09 47
projekt umowy użyczenia docx 18,6 2020.01.09 44
umowa projekt docx 539,9 2020.01.09 44
umowa użyczenia - załącznik 1 docx 12,6 2020.01.09 42
umowa użyczenia - załacznik 2 docx 12,7 2020.01.09 42
Wykaz dostaw lub usług doc 18,0 2020.01.09 40
Wzór oferty xls 45,0 2020.01.09 53
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2020.01.09 43

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
239- Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ docx 20,3 2020.01.14 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy aktualny 14.01.2020 xlsx 15,0 2020.01.14 42
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2020.01.17 45

Pobierz wszystkie dokumenty