Szczegóły ogłoszenia

2/2020

"Dostawy sukcesywne stymulatorów neurochirurgicznych nieładowalnych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 36,6 2020.01.09 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 63,2 2020.01.09 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.01.09 32
formularz cenowy xlsx 12,3 2020.01.09 49
Formularz oferty xls 37,5 2020.01.09 38
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2020.01.09 34
Projekt umowy na dostawy sukcesywne doc 866,0 2020.01.09 32
projekt umowy użyczenia doc 42,5 2020.01.09 35
projekt_umowy_przechowania doc 1059,0 2020.01.09 35
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 29,0 2020.01.09 36
umowa użyczenia - załacznik 2 doc 29,0 2020.01.09 37
Wykaz dostaw doc 18,5 2020.01.09 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,7 2020.01.17 36

Pobierz wszystkie dokumenty