Szczegóły ogłoszenia

BZP/271/1/2020

"świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia Gminy Myślenice wraz z jej jednostkami organizacyjnymi - Ubezpieczeniem objęte jest mienie stanowiące własność lub będące w zarządzaniu, administrowaniu, użytkowaniu, pieczy, kontroli Gminy Myślenice i jednostek organizacyjnych , w tym: budynki użyteczności publicznej, inne budynki niemieszkalne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, lokale mieszkalne i niemieszkalne, parki, skwery, place zabaw, boiska itp. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest także mienie Zamawiającego znajdujące się w obiektach, nie będących własnością Zamawiającego, a w których Zamawiający prowadzi działalność"

Gmina Myślenice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 60,7 2020.01.03 176

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana treści SIWZ 13.01.2020 pdf 125,8 2020.01.03 155

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 12 do SIWZ - korekta pdf 1701,3 2020.01.03 169
Załącznik nr 3B Formularz cenowy dla cz 2- korekta 2 pdf 179,8 2020.01.03 161
Gm Myślenice Informacja o otwarciu ofert-BZP.271.1.2020 pdf 1430,0 2020.01.16 155
Odpowiedzi na pytania Wykonawców pdf 204,5 2020.01.10 154
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 30,9 2020.01.10 210
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.2 pdf 30,9 2020.01.13 180
zał nr 9- korekta 7z 345,0 2020.01.03 163
Załącznik nr 3A Formularz cenowy dla cz 1 pdf 136,7 2020.01.03 168
Załącznik nr 3C Formularz cenowy dla cz 3 pdf 132,0 2020.01.03 157
Załącznik nr 5 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, charakterystyka pdf 649,6 2020.01.03 171
Załącznik nr 1 do SIWZ pdf 207,5 2020.01.03 165
Załącznik nr 10 Wykaz pojazdów Gmina Myślenice- korekta xlsx 79,9 2020.01.03 160
Załącznik nr 11 Jednostki podległe pdf 127,8 2020.01.03 155
Załącznik nr 2 do SIWZ pdf 195,1 2020.01.03 160
Załącznik nr 3 do SIWZ- korekta pdf 211,9 2020.01.03 163
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzor umów- korekta pdf 370,7 2020.01.03 166
Załącznik nr 6 do siwz pdf 163,7 2020.01.03 155
Załącznik nr 7 do siwz pdf 183,3 2020.01.03 162
Załącznik nr 8 do siwz pdf 205,0 2020.01.03 159

Pobierz wszystkie dokumenty