Szczegóły ogłoszenia

4/2020

"dostawy sukcesywne rękawic diagnostycznych na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 180,3 2020.01.02 129

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 14,8 2020.01.07 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 62,7 2020.01.02 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.01.02 36
formularz cenowy xls 28,0 2020.01.02 53
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2020.01.02 37
umowa projekt doc 869,0 2020.01.02 33
Wykaz dostaw doc 33,0 2020.01.02 32
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 33,5 2020.01.02 40
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2020.01.02 31

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,4 2020.01.07 42

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,5 2020.01.07 45
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 19,2 2020.01.09 31

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2020.01.14 43
Wymogi bezwględne rękawic diagnostycznych - zał. 5 aktualny xls 25,0 2020.01.07 52

Pobierz wszystkie dokumenty