Szczegóły ogłoszenia

XIV.263.16.2019

"Bieżąca obsługa prawna Biblioteki Narodowej w Warszawie w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego funkcjonowania"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 189,0 2019.12.13 575

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Formularz Oferta Część 1 docx 25,3 2019.12.13 510
Załącznik nr 1 do umowy -Wzór Karty pracy docx 15,8 2019.12.13 496
Załącznik nr 1a do Ogłoszenia - Wykaz usług Część 1 docx 23,7 2019.12.13 483
Załącznik nr 1b do Ogłoszenia - Wykaz osób Część 1 docx 23,0 2019.12.13 497
Załącznik nr 1c do Ogłoszenia - Wykaz osób - doświadczenie Część 1 docx 23,9 2019.12.13 488
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Formularz Oferta Część 2 docx 24,4 2019.12.13 488
Załącznik nr 2a do Ogłoszenia - Wykaz usług Część 2 docx 23,7 2019.12.13 495
Załącznik nr 2b do Ogłoszenia - Wykaz osób Część 2 docx 22,9 2019.12.13 479
Załącznik nr 2c do Ogłoszenia - Wykaz osób - doświadczenie Część 2 docx 23,8 2019.12.13 502
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Formularz Oferta Część 3 docx 24,4 2019.12.13 472
Załącznik nr 3a do Ogłoszenia - Wykaz usług Część 3 docx 23,6 2019.12.13 479
Załącznik nr 3b do Ogłoszenia - Wykaz osób Część 3 docx 23,0 2019.12.13 484
Załącznik nr 3c do Ogłoszenia - Wykaz osób - doświadczenie Część 3 docx 23,9 2019.12.13 501
Załącznik nr 4a do Ogłoszenia - Wzór umowy Część 1 docx 32,1 2019.12.13 496
Załącznik nr 4b do Ogłoszenia - Wzór umowy Część 2 docx 31,4 2019.12.13 501
Załącznik nr 4c do Ogłoszenia - Wzór umowy Część 3 docx 30,0 2019.12.13 489
Załącznik nr 5 do Ogłoszenia - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania docx 20,8 2019.12.13 476
Załącznik nr 6 do Ogłoszenia - Opis Przedmiotu zamówienia Część 1, 2, 3 docx 23,2 2019.12.13 538

Pobierz wszystkie dokumenty