Szczegóły ogłoszenia

130/2019

"Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 282,3 2019.12.12 60

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 21,7 2019.12.17 52

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 67,5 2019.12.12 54

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.12.12 55
folmularz cenowy-zmieniony 17.12.2019 xlsx 25,0 2019.12.17 92
formularz cenowy xlsx 24,6 2019.12.12 116
Formularz ofertowy xls 42,0 2019.12.12 60
Formularz ofertowy-zmieniony 17.12.2019 xls 42,0 2019.12.17 57
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,6 2019.12.12 54
projekt umowy doc 870,5 2019.12.12 63
Wykaz dostaw docx 17,6 2019.12.12 52

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 21,6 2019.12.17 68

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,6 2019.12.17 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
40 - Powiadomienie o unieważnieniu zadań docx 17,5 2020.01.03 34
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2019.12.23 55
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie 2 docx 19,1 2019.12.31 34
Sprostowanie Informacja_z_otwarcia_ofert 130 docx 18,8 2019.12.24 56

Pobierz wszystkie dokumenty