Szczegóły ogłoszenia

130/2019

"Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 282,3 2019.12.12 57

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 21,7 2019.12.17 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 67,5 2019.12.12 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.12.12 47
folmularz cenowy-zmieniony 17.12.2019 xlsx 25,0 2019.12.17 77
formularz cenowy xlsx 24,6 2019.12.12 110
Formularz ofertowy xls 42,0 2019.12.12 55
Formularz ofertowy-zmieniony 17.12.2019 xls 42,0 2019.12.17 52
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,6 2019.12.12 49
projekt umowy doc 870,5 2019.12.12 57
Wykaz dostaw docx 17,6 2019.12.12 47

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 21,6 2019.12.17 64

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,6 2019.12.17 48

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
40 - Powiadomienie o unieważnieniu zadań docx 17,5 2020.01.03 29
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2019.12.23 49
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie 2 docx 19,1 2019.12.31 30
Sprostowanie Informacja_z_otwarcia_ofert 130 docx 18,8 2019.12.24 48

Pobierz wszystkie dokumenty