Szczegóły ogłoszenia

129/2019

"dostawy sukcesywne sprzętu i materiałów dla Pracowni Genetycznej do systemu FISH"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 183,8 2019.12.12 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 61,9 2019.12.12 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.12.12 42
formularz cenowy_ xlsx 15,2 2019.12.12 85
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2019.12.12 36
umowa projekt doc 869,0 2019.12.12 36
Wykaz dostaw doc 33,0 2019.12.12 33
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 33,5 2019.12.12 41
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2019.12.12 38

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,7 2019.12.17 39

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,7 2019.12.20 37

Pobierz wszystkie dokumenty