Szczegóły ogłoszenia

128/2019

"Dostawy radiofarmaceutyków i zestawów do sporządzania radiofarmaceutyków "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie BZP docx 34,2 2019.12.12 63

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zm ogł BZP docx 11,7 2019.12.18 52

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 135,0 2019.12.12 26

Załączniki do specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2019.12.23 53
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 17,3 2019.12.18 54

Pobierz wszystkie dokumenty