Szczegóły ogłoszenia

124/2019

"Dostawy barwników i materiałów medycznych do operacji witrektomii i kropli ocznych na okres 12 miesięcy oraz materiałów opatrunkowych na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 284,6 2019.12.05 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 62,8 2019.12.05 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.12.05 52
Formularz oferty xls 340,5 2019.12.05 51
formularze cenowe xlsx 23,0 2019.12.05 77
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2019.12.05 51
Projekt umowy doc 1120,5 2019.12.05 43

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,3 2019.12.10 46

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert-sprostowanie doc 18,9 2019.12.13 57

Pobierz wszystkie dokumenty