Szczegóły ogłoszenia

ZP.PWD.271.5.2019

"Usługa organizacji kolonii letniej w roku 2020 dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach, Gmina Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 198,0 2019.12.02 343

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 100,2 2019.12.02 259

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 73,3 2019.12.02 307
Formularz oferty doc 192,0 2019.12.02 310
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 219,0 2019.12.02 314
Projekt umowy doc 136,5 2019.12.02 310
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia docx 50,7 2019.12.02 332

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 69,9 2019.12.10 307

Pobierz wszystkie dokumenty