Szczegóły ogłoszenia

122/2019

"dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku ogólnego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 479,5 2019.11.07 69

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 19,7 2019.11.13 55
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) 2 doc 20,5 2019.11.14 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 71,4 2019.11.07 69

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.11.07 65
formularz cenowy po zmianie z dnia 14.11.2019 xls 66,0 2019.11.14 156
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2019.11.07 63
umowa projekt doc 846,5 2019.11.07 53
Wykaz dostaw doc 33,0 2019.11.07 54
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 39,0 2019.11.07 70
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2019.11.07 50

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,2 2019.11.13 73
Powiadomienie o zmianach w SIWZ2 doc 19,7 2019.11.14 58

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 30,3 2019.11.13 74

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 24,0 2019.11.20 72

Pobierz wszystkie dokumenty