Szczegóły ogłoszenia

98/2019

"świadczenie usług kompleksowych polegających na utrzymaniu czystości terenów zewnętrznych, dbanie i pielęgnowanie zieleni (drzew, krzewów, trawników, żywopłotów i kwiatów) wraz z zimowym utrzymaniem oraz usuwaniu śniegu i lodu z dachów na terenie administrowanym przez 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - SPZOZ i Dom Medyka "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 184,5 2019.11.06 205

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 68,7 2019.11.06 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2019.11.06 52
Harmonogram wykonywanych prac doc 173,5 2019.11.06 55
Merytoryczny opis prac doc 78,0 2019.11.06 55
ogółem formularz cenowy oferty xls 23,5 2019.11.06 34
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,0 2019.11.06 41
projekt umowy doc 853,0 2019.11.06 54
wykaz usług doc 36,5 2019.11.06 38
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 33,0 2019.11.06 45
zał. 5 - wykaz sprzętu doc 32,0 2019.11.06 40
zał. 10 Zasady środowiskowe i jakości doc 118,5 2019.11.06 44
zał. 6 - wykaz osób doc 33,5 2019.11.06 47
Zał. 7 (wzór) prtokołu bez sprzętu sprzętu docx 14,7 2019.11.06 39
zał. 8 (wzór)protokółu z użyciem sprzętu ciężkiego docx 14,8 2019.11.06 40
Zał. 9 (wzór) protkołu z użyciem sprzetu lekkiego docx 14,5 2019.11.06 43
zał. cenowy Dom Medyka xls 34,0 2019.11.06 47
zał. cenowy Szpital xls 43,5 2019.11.06 47
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,3 2019.11.06 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2019.11.14 55

Pobierz wszystkie dokumenty