Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.21.2019

"Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2019/2020 na terenie Gminy Gnojnik: Obręb Gnojnik, Obręb Gosprzydowa, Obręb Biesiadki, Żerków, Obręb Lewniowa, Obręb Uszew, Zawada Uszewska "

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 77,6 2019.10.31 348

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 66,2 2019.10.31 267

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 23,9 2019.10.31 348
formularz oferty doc 83,0 2019.10.31 357
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 76,0 2019.10.31 326
projekt umowy doc 125,0 2019.10.31 350
Wykaz dróg xls 79,0 2019.10.31 357
wykazu sprzętu docx 30,2 2019.10.31 349
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 20,8 2019.10.31 349

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,0 2019.11.12 356

Pobierz wszystkie dokumenty