Szczegóły ogłoszenia

117/2019

"Dostawa energii elektrycznej dla kompleksu 10 WSKzP SPZOZ i kompleksu Domu Medyka w Bydgoszczy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 27,3 2019.10.31 247

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 72,1 2019.10.31 60

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.10.31 71
Formularz oferty doc 48,0 2019.10.31 75
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,4 2019.10.31 73
Projekt umowy doc 832,0 2019.10.31 85
Załącznik nr 1 do umowy doc 28,0 2019.10.31 74

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 26,5 2019.11.19 64

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2019.12.03 58

Pobierz wszystkie dokumenty