Szczegóły ogłoszenia

121/2019

"Dostawa monitorów i skanera dokumentów"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 197,5 2019.10.30 227

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 59,6 2019.10.30 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.10.30 53
Formularz cenowy - Monitory xlsx 10,8 2019.10.30 64
Formularz cenowy - Skaner xlsx 11,1 2019.10.30 58
Formularz oferty xlsx 57,1 2019.10.30 45
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2019.10.30 50
projekt umowy docx 530,8 2019.10.30 52
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2019.10.30 47

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2019.11.07 51

Pobierz wszystkie dokumenty