Szczegóły ogłoszenia

114/2019

"Dostawy sukcesywne materiałów barierowych wielorazowego użytku"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 164,1 2019.10.29 207

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 63,5 2019.10.29 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.10.29 32
Formularz cenowy xlsx 11,7 2019.10.29 53
Formularz oferty xlsx 13,6 2019.10.29 37
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,9 2019.10.29 30
Projekt umowy na dostawy sukcesywne mat. barierowych docx 536,4 2019.10.29 35
wykaz miejsc i rodzajów napraw krawieckich docx 16,0 2019.10.29 27
wykaz oddziałów xlsx 10,6 2019.10.29 40
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2019.10.29 33

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,7 2019.11.04 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,8 2019.11.07 42

Pobierz wszystkie dokumenty