Szczegóły ogłoszenia

119/2019

"Usługi przeglądów i napraw sprzętu endoskopowego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 183,8 2019.10.25 233

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 20,1 2019.10.31 67

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 66,8 2019.10.25 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.10.25 52
Formularz cenowy - Tabela sprzętu produkcji firmy Olympus xlsx 14,1 2019.10.25 71
Formularz oferty xlsx 56,4 2019.10.25 54
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2019.10.25 58
Projekt umowy docx 31,9 2019.10.25 53
Wykaz dostaw lub usług doc 18,2 2019.10.25 53
Wykaz osób doc 18,7 2019.10.25 49
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2019.10.25 47
_F07_Wzór oświadzczenia-1 pdf 122,6 2019.10.25 52
_Z9_Zasady środowiskowe i jakości pdf 125,0 2019.10.25 51

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,4 2019.10.31 49

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,1 2019.10.31 47

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,8 2019.11.06 56

Pobierz wszystkie dokumenty