Szczegóły ogłoszenia

115/2019

"dostawy sukcesywne sprzętu kolostomijnego, laboratoryjnego oraz cewników żyły głównej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 474,0 2019.10.24 56

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 22,5 2019.12.11 46

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 13,5 2019.10.30 37
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) 2 docx 14,5 2019.10.31 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 70,0 2019.10.24 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.10.24 52
Formularz cenowy zad. 1-18 xls 47,5 2019.10.24 77
Formularz cenowy zad. 19-20 xls 37,5 2019.10.24 59
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2019.10.24 44
umowa projekt doc 846,5 2019.10.24 43
Wykaz dostaw doc 33,0 2019.10.24 49
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 38,5 2019.10.24 49
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2019.10.24 43

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,4 2019.10.30 47

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,3 2019.10.29 65
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 24,3 2019.10.31 50
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ3 doc 19,2 2019.11.04 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,5 2019.11.07 46

Pobierz wszystkie dokumenty