Szczegóły ogłoszenia

115/2019

"dostawy sukcesywne sprzętu kolostomijnego, laboratoryjnego oraz cewników żyły głównej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 474,0 2019.10.24 66

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 22,5 2019.12.11 55

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 13,5 2019.10.30 46
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) 2 docx 14,5 2019.10.31 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 70,0 2019.10.24 67

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.10.24 60
Formularz cenowy zad. 1-18 xls 47,5 2019.10.24 85
Formularz cenowy zad. 19-20 xls 37,5 2019.10.24 72
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2019.10.24 53
umowa projekt doc 846,5 2019.10.24 50
Wykaz dostaw doc 33,0 2019.10.24 59
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 38,5 2019.10.24 60
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2019.10.24 51

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,4 2019.10.30 57

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,3 2019.10.29 75
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 24,3 2019.10.31 58
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ3 doc 19,2 2019.11.04 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,5 2019.11.07 55

Pobierz wszystkie dokumenty