Szczegóły ogłoszenia

116/2019

"Dostawa jednorazowa drobnego materiału laboratoryjnego dla projektu naukowego Kościuszko"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie BZP docx 29,7 2019.10.21 186

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 87,8 2019.11.20 35
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe2 doc 88,0 2019.11.22 31

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zm ogł. BZP docx 18,3 2019.10.25 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 133,0 2019.10.21 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.10.21 39
Kościuszko - oświadczenie do umowy doc 27,5 2019.10.21 52
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,2 2019.10.21 37
Popr Szczegółowy_Formularz_Cenowy xls 109,0 2019.10.21 42
Popr. Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 42,0 2019.10.21 42
projekt umowy doc 1102,5 2019.10.21 67
Szczegółowy Formularz Cenowy xls 109,0 2019.10.21 62
Wykaz dostaw lub usług doc 17,8 2019.10.21 63
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 41,5 2019.10.21 47
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2019.10.21 44

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,2 2019.10.25 57

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2019.10.31 39

Pobierz wszystkie dokumenty