Szczegóły ogłoszenia

BZP/271/54/2019

"Rozbudowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Jawornik na działce nr 1320/2 w ramach projektu Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS"

Gmina Myślenice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,4 2019.10.18 205

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 90,4 2019.10.18 135

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zal 1 wzor oferty docx 25,6 2019.10.18 190
zal 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,2 2019.10.18 177
zal 3 - wzór umowy docx 73,3 2019.10.18 185
zal 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,4 2019.10.18 172
zal 5 dokumentacja projektowa 7z 10007,9 2019.10.18 255
zal 5a STWiORB 7z 694,3 2019.10.18 189

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 679,4 2019.11.04 232

Pobierz wszystkie dokumenty