Szczegóły ogłoszenia

BZP/271/53/2019

"Odbiór i transport stałych odpadów komunalnych w roku 2020"

Gmina Myślenice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2019-OJS202-491676-pl pdf 124,0 2019.10.18 187

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
sprostowanie ogloszenia o zamówieniu pdf 89,2 2019.10.18 163

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - procedura pełna nowa.dot docx 726,7 2019.10.18 135

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zal 1 wzór oferty doc 70,0 2019.10.18 164
zal 2 oświadczenie JEDZ doc 266,5 2019.10.18 139
zal 3 wzór umowy doc 137,5 2019.10.18 169
zal 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,4 2019.10.18 153
zal 5,5a,5b,5c opis przedmiotu zamówienia 7z 17750,7 2019.10.18 236
zal 6 Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,2 2019.10.18 171

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 147,8 2019.11.19 189
ogloszenie o zmianie 2019-OJS205-500489-pl (1) pdf 91,2 2019.10.23 167

Pobierz wszystkie dokumenty