Szczegóły ogłoszenia

113/2019

"Dostawy sukcesywne uzupełniające w programie terapeutycznym leczenia AMD "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie BZP docx 26,3 2019.10.09 49

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 19,3 2019.10.14 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 132,1 2019.10.09 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.10.09 54
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,1 2019.10.09 54
projekt_umowy 113 doc 1130,5 2019.10.09 51
Szcz Form Cenowy xlsx 12,0 2019.10.09 56
Wykaz dostaw lub usług doc 17,8 2019.10.09 46
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 38,5 2019.10.09 65
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2019.10.09 53

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,5 2019.10.14 52

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,7 2019.10.18 50

Pobierz wszystkie dokumenty