Szczegóły ogłoszenia

94/2019

"Przewóz osób hemodializowanych i przewóz sanitarny"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DzUUE docx 28,3 2019.10.09 290

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zm ogł DzUUE docx 20,5 2019.10.31 78

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 141,0 2019.10.09 78

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
DIALIZY OPIS Zadania 1 doc 41,5 2019.10.09 104
DIALIZY OPIS Zadania 2 doc 37,5 2019.10.09 101
DIALIZY OPIS Zadania 3 doc 33,5 2019.10.09 98
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.10.09 97
Formularz Cenowy Transportu xls 57,0 2019.10.09 108
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,0 2019.10.09 90
proj umowy Trans. Dializ 2019 STrans doc 899,0 2019.10.09 101
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,6 2019.10.09 95
Wykaz dostaw lub usług docx 19,5 2019.10.09 118
Wykaz osób xls 29,0 2019.10.09 85
Wykaz pojazdów, formularz oceny Zał. 7 xls 28,0 2019.10.09 95
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 72,0 2019.10.09 95
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2019.10.09 99

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 31,7 2019.10.29 83

Odwołania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie pozostałych Wykonawców o wniesieniu odwołania doc 22,0 2019.12.30 55

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2019.11.14 69

Pobierz wszystkie dokumenty