Szczegóły ogłoszenia

109/2019

"dostawy sukcesywne implantów ortopedycznych i materiałów do zabezpieczenia złamań"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie docx 71,8 2019.10.09 132

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 83,4 2019.10.09 106

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.10.09 89
formularz cenowy - aktualny xlsx 79,9 2019.10.31 211
formularz cenowy szczegółowy xlsx 18,9 2019.10.09 180
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,8 2019.10.09 108
projekt umowy doc 844,5 2019.10.09 92
projekt umowy przechowania doc 1059,5 2019.10.09 97
projekt umowy użyczenia doc 38,5 2019.10.09 94
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 24,5 2019.10.09 92
umowa użyczenia - załacznik 2 doc 24,5 2019.10.09 82
Wykaz dostaw doc 34,0 2019.10.09 96
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty - aktualny xls 41,0 2019.10.31 108
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2019.10.09 90

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 21,3 2019.10.31 92

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,6 2019.10.23 93
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 19,9 2019.11.05 82
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 37,1 2019.10.31 88
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ4 doc 20,7 2019.11.07 87

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 26,2 2019.11.18 76
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprostowanie doc 34,5 2019.12.19 53
Sprostowanie Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zad. 33 i 53 doc 43,5 2019.12.20 55
zmiana ogłoszenia docx 17,8 2019.11.05 88

Pobierz wszystkie dokumenty