Szczegóły ogłoszenia

108/2019

"Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowego użytku dla Kardiochirurgii"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 81,9 2019.10.04 125

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe 1z2 doc 38,2 2019.12.13 61
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad.1 doc 18,4 2020.01.23 45

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna)-2 doc 25,8 2019.10.28 76
Informacja o zmianach (procedura pełna)-ogłoszenie doc 25,1 2019.10.09 94

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 87,1 2019.10.04 112

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.10.04 117
Formularz cenowy xls 179,5 2019.10.04 204
Formularz oferty xls 383,0 2019.10.04 97
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,9 2019.10.04 92
Projekt umowy na dostawy sukcesywne doc 863,0 2019.10.04 95
projekt umowy użyczenia doc 42,0 2019.10.04 84
projekt_umowy_przechowania doc 1058,0 2019.10.04 135
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 29,0 2019.10.04 97
umowa użyczenia - załacznik 2 doc 29,0 2019.10.04 93
Wykaz dostaw doc 18,0 2019.10.04 86
Wykaz dostaw-zmieniony doc 18,2 2019.10.23 79
Załącznik nr 1 do zadania nr 31 pdf 296,0 2019.10.04 105

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,0 2019.10.04 111
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-2 doc 22,4 2019.10.23 93

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 154,5 2019.10.23 99
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 21,0 2019.10.25 94

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
8275-Powiadomienie o cofnięciu wyboru najkorzystniejszej oferty docx 16,7 2019.12.13 46
dot.pytania 15.3 pdf 705,3 2019.10.23 100
dot.pytania 15.7 pdf 728,5 2019.10.23 77
Informacja z otwarcia ofert doc 30,3 2019.11.13 89

Pobierz wszystkie dokumenty