Szczegóły ogłoszenia

111/2019

"Dostawa systemu monitorowania neurofizjologicznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 187,9 2019.10.02 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 66,2 2019.10.02 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.10.02 47
Formularz oferty xlsx 13,7 2019.10.02 45
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,6 2019.10.02 54
projekt umowy docx 534,0 2019.10.02 45
Specyfikacja techniczna docx 38,7 2019.10.02 54
Wykaz dostaw doc 18,1 2019.10.02 41
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2019.10.02 40

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,9 2019.10.07 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,5 2019.10.10 42

Pobierz wszystkie dokumenty