Szczegóły ogłoszenia

104/2019

"Dostawy systemu do podciśnieniowego leczenia ran z dzierżawą urządzeń na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 174,0 2019.09.26 90

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 63,6 2019.09.26 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.09.26 41
Formularz cenowy xlsx 13,8 2019.09.26 53
Formularz oferty xlsx 14,0 2019.09.26 41
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2019.09.26 52
projekt umowy docx 540,1 2019.09.26 43
projekt umowy dzierżawy docx 532,3 2019.09.26 47
specyfikacja techniczna docx 21,4 2019.09.26 46
Wykaz dostaw lub usług doc 17,9 2019.09.26 41
Załącznik nr 1 do umowy dzierżawy docx 14,8 2019.09.26 40
Załącznik nr 2 do umowy dzierżawy docx 13,5 2019.09.26 46
Załącznik nr 3 do umowy dzierżawy docx 13,7 2019.09.26 47
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2019.09.26 43

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,1 2019.10.01 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,7 2019.10.04 40

Pobierz wszystkie dokumenty