Szczegóły ogłoszenia

105/2019

"dostawy produktów leczniczych oraz wybranych wyrobów medycznych na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 106,8 2019.09.25 128

Wyniki częściowe

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 23,6 2019.10.11 100
Informacja o zmianach (procedura pełna) 2 docx 20,4 2019.10.23 123

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 92,7 2019.09.25 181

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.09.25 100
formularz cenowy xlsx 7969,3 2019.09.25 312
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,9 2019.09.25 93
projekt umowy doc 1125,5 2019.09.25 95
projekt umowy użyczenia doc 37,5 2019.09.25 95
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 28,5 2019.09.25 87
umowa użyczenia - załacznik 2 doc 29,5 2019.09.25 94
wykaz dostaw doc 33,5 2019.09.25 94
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 48,5 2019.11.06 48
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2019.09.25 103

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 20,1 2019.10.08 116
Powiadomienie o zmianach w SIWZ2 doc 21,9 2019.10.18 129

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 31,2 2019.10.08 136
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 24,9 2019.10.18 142

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja doc 29,5 2019.10.07 141
Informacja z otwarcia ofert doc 38,1 2019.11.06 120
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych doc 38,5 2019.12.02 51
Wzór oferty XLS - formularz po zmianach z dnia 18.10 xls 49,0 2019.10.18 125

Pobierz wszystkie dokumenty