Szczegóły ogłoszenia

106/2019

"Dostawy sukcesywne produktu leczniczego Propofol"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 200,9 2019.09.20 65

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,2 2019.09.20 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.09.20 47
Formularz cenowy xlsx 11,7 2019.09.20 70
Formularz oferty xlsx 54,9 2019.09.20 50
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,9 2019.09.20 57
Projekt umowy docx 539,7 2019.09.20 53
Wykaz dostaw lub usług doc 17,8 2019.09.20 44
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2019.09.20 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2019.09.30 50

Pobierz wszystkie dokumenty