Szczegóły ogłoszenia

101/2019

"dostawy sukcesywne strzykawek, igieł, przyrządów na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 328,3 2019.09.17 123

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 70,8 2019.09.17 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.09.17 46
formularz cenowy xlsx 27,6 2019.09.17 79
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,9 2019.09.17 41
umowa projekt doc 866,0 2019.09.17 48
wykaz wykonanych dostaw doc 38,0 2019.09.17 46
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 38,0 2019.09.17 56
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2019.09.17 47

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 32,4 2019.09.25 62

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,3 2019.10.01 65

Pobierz wszystkie dokumenty