Szczegóły ogłoszenia

97/2019

"dostawy sukcesywne stymulatorów i kardiowerterów na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 34,2 2019.09.12 94

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 70,7 2019.09.12 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.09.12 83
formularz cenowy xls 33,5 2019.09.12 82
formularz szczegółowy xls 25,5 2019.09.12 76
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,0 2019.09.12 72
ocena jakościowa zad. 1 xls 31,0 2019.09.12 80
ocena jakościowa zad. 8 xls 23,5 2019.09.12 78
ocena_jakościowa_zad. 2 xls 35,5 2019.09.12 71
ocena_jakościowa_zad. 3 xls 35,5 2019.09.12 78
ocena_jakościowa_zad. 4 xls 50,0 2019.09.12 74
ocena_jakościowa_zad. 5 xls 44,5 2019.09.12 76
ocena_jakościowa_zad. 6 xls 32,5 2019.09.12 84
ocena_jakościowa_zad. 7 xls 33,5 2019.09.12 73
projekt umowy doc 1116,0 2019.09.12 73
projekt umowy użyczenia doc 37,5 2019.09.12 71
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 24,5 2019.09.12 77
umowa użyczenia - załacznik 2 doc 25,5 2019.09.12 78
wykaz wykonanych dostaw doc 37,0 2019.09.12 77
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 31,0 2019.09.12 72
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2019.09.12 78

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 24,6 2019.10.02 58

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2019.10.15 66
Informacja z otwarcia ofert SPROSTOWANIE doc 58,5 2019.10.31 48
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - sprostowanie doc 35,0 2019.10.03 54
Sprostowanie Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty -zadanie 5 doc 37,0 2019.12.03 40

Pobierz wszystkie dokumenty