Szczegóły ogłoszenia

103/2019

"dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych do urządzeń medycznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 275,4 2019.09.09 127

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 13,6 2019.09.16 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 65,4 2019.09.09 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.09.09 54
formularz cenowy xls 57,0 2019.09.09 103
oświadczenie 1 dot. zad. 2 docx 19,8 2019.09.09 52
oświadczenie 2 dot. zad. 2 doc 37,0 2019.09.09 50
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2019.09.09 53
umowa projekt doc 842,0 2019.09.09 68
wykaz dostaw doc 33,5 2019.09.09 56
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 34,0 2019.09.09 54
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2019.09.09 51

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,3 2019.09.16 59

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,7 2019.09.13 60
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 20,0 2019.09.17 53

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2019.09.20 54

Pobierz wszystkie dokumenty