Szczegóły ogłoszenia

102/2019

"dostawy sukcesywne sprzętu i materiałów jednorazowego użytku"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 362,6 2019.09.05 116

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 68,0 2019.09.05 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.09.05 44
formularz cenowy zad. 1-10 xls 38,0 2019.09.05 155
formularz cenowy zad. 11-12 xls 28,5 2019.09.05 112
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2019.09.05 54
pr. umowy przechowania doc 802,0 2019.09.05 50
umowa projekt doc 861,5 2019.09.05 47
wykaz dostaw doc 36,5 2019.09.05 47
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 39,5 2019.09.05 49
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2019.09.05 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2019.09.13 56

Pobierz wszystkie dokumenty