Szczegóły ogłoszenia

93/2019

"Dostawa sprzętu medycznego - aparat do kompresji klatki piersiowej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 35,0 2019.08.29 86

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 22,7 2019.09.09 67
Informacja o zmianach (procedura pełna)-2 doc 22,6 2019.09.13 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 70,7 2019.08.29 47

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.08.29 69
Formularz oferty xls 43,0 2019.08.29 75
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,7 2019.08.29 72
projekt umowy doc 821,5 2019.08.29 69
Specyfikacja_techniczna docx 30,5 2019.08.29 81
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,5 2019.08.29 75
Wykaz dostaw lub usług doc 18,2 2019.08.29 68
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2019.08.29 62

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 17,8 2019.09.04 69
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-2 doc 17,9 2019.09.09 60

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 23,7 2019.09.04 68
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 19,6 2019.09.09 78

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,8 2019.09.17 70

Pobierz wszystkie dokumenty