Szczegóły ogłoszenia

BZP/271/48/2019

"Remont kładki wiszącej stalowej na rzece Raba, nr działki 1139/15, obręb 3 w miejscowości Myślenice w km 0+000-0+090"

Gmina Myślenice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,4 2019.08.28 202

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zmiana ogłoszenia pdf 99,1 2019.09.03 180

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (po zmianie 3_09_2019) doc 65,3 2019.08.28 162

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zal 1 wzor oferty docx 25,4 2019.08.28 185
zal 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,0 2019.08.28 180
zal 3 wzór umowy docx 86,5 2019.08.28 174
zal 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,9 2019.08.28 168
zal 5 dokumentacja techniczna 7z 5052,3 2019.08.28 252
zal 5 Zdjęcia 1 7z 35986,0 2019.08.28 190
zal 5 Zdjęcia 2 7z 33153,8 2019.08.28 213

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 21,7 2019.09.03 189

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 201,3 2019.09.18 216

Pobierz wszystkie dokumenty