Szczegóły ogłoszenia

92/2019

"Dostawa sprzętu medycznego - łóżek ortopedycznych w ramach umowy PMT 2019"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 35,6 2019.08.28 91

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 68,5 2019.08.28 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.08.28 69
Formularz oferty xls 40,5 2019.08.28 73
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,1 2019.08.28 70
projekt umowy doc 823,0 2019.08.28 79
specyfikacja_techniczna łózko ortopedyczne docx 46,5 2019.08.28 104
Wykaz dostaw doc 35,5 2019.08.28 65
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2019.08.28 71

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,2 2019.09.03 73

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 400,2 2019.09.03 80

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,7 2019.09.11 77
ogłoszenie zmian docx 20,1 2019.09.06 71

Pobierz wszystkie dokumenty