Szczegóły ogłoszenia

91/2019

"dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych dla Chirurgii Naczyniowej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie BZP docx 27,4 2019.08.14 90

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 19,8 2019.08.21 71

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 132,4 2019.08.14 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.08.14 80
formularz cenowy szczegółow xlsx 18,9 2019.08.14 87
Formularz_cenowy_91 xls 34,0 2019.08.14 119
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2019.08.14 102
projekt umowy docx 533,1 2019.08.14 78
projekt umowy przechowania docx 521,2 2019.08.14 62
wykaz dostaw docx 16,6 2019.08.14 69
Wzór_oferty 91_XLS_-_inne_dokumenty xls 37,0 2019.08.14 70
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2019.08.14 78

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,1 2019.08.21 75

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,1 2019.08.22 83
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,4 2019.08.21 71

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2019.08.26 119

Pobierz wszystkie dokumenty