Szczegóły ogłoszenia

91/2019

"dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych dla Chirurgii Naczyniowej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie BZP docx 27,4 2019.08.14 96

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 19,8 2019.08.21 77

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 132,4 2019.08.14 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.08.14 88
formularz cenowy szczegółow xlsx 18,9 2019.08.14 94
Formularz_cenowy_91 xls 34,0 2019.08.14 126
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2019.08.14 110
projekt umowy docx 533,1 2019.08.14 85
projekt umowy przechowania docx 521,2 2019.08.14 70
wykaz dostaw docx 16,6 2019.08.14 74
Wzór_oferty 91_XLS_-_inne_dokumenty xls 37,0 2019.08.14 78
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2019.08.14 83

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,1 2019.08.21 81

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,1 2019.08.22 90
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,4 2019.08.21 77

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2019.08.26 126

Pobierz wszystkie dokumenty