Szczegóły ogłoszenia

ZP/48/B/19/2

"roboty remontowe w obiektach UAM: część 1 - remont elewacji budynków Instytutu Kultury Europejskiej UAM przy ul. Kostrzewskiego 5-7 w Gnieźnie część 2 - naprawa i wymiana uszkodzonych płytek na korytarzach oraz tarasach, malowanie sal i ułożenie płytek przy umywalkach w laboratoriach w Collegium Biologicum UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 61,1 2019.08.12 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ ZP48B19 pdf 11059,0 2019.08.12 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
przedmiar cz 1 pdf 772,8 2019.08.12 46
przedmiar cz 2 pdf 67,2 2019.08.12 53
STWiOR cz 1 pdf 306,0 2019.08.12 42
STWiOR cz 2 pdf 1777,7 2019.08.12 38
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy część 1 docx 27,1 2019.08.12 49
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy część 2 doc 81,0 2019.08.12 46
Załącznik nr 2 - Oświadczenia - Wykonawca docx 31,7 2019.08.12 45
Załącznik nr 2a - Oświadczenia o podmiocie, na którego zasoby powołuje się W docx 25,2 2019.08.12 44
Załącznik nr 2b - Oświadczenia o podwykonawcach docx 28,7 2019.08.12 47
Załącznik nr 3 - Wykaz osób doc 38,5 2019.08.12 39
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 48,5 2019.08.12 40
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy doc 133,5 2019.08.12 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zbiorcze zestawienie ofert doc 41,5 2019.08.27 38

Pobierz wszystkie dokumenty