Szczegóły ogłoszenia

ZP.PWD.271.3.2019

"Usługa organizacji wyjazdów warsztatowych, wycieczek jednodniowych, wypoczynku letniego oraz zimowisk w latach 2018-2020 dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat tj. podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach, Gmina Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 235,0 2019.08.06 100

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie docx 42,0 2019.08.07 63

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 79,7 2019.08.06 71

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 73,6 2019.08.06 73
Formularz oferty doc 202,5 2019.08.06 70
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 219,5 2019.08.06 75
Projekt umowy doc 137,5 2019.08.06 68
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia docx 33,9 2019.08.06 96

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 41,5 2019.08.07 69

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 168,7 2019.08.20 88

Pobierz wszystkie dokumenty