Szczegóły ogłoszenia

87/2019

"Dostawy ziemniaków, warzyw i owoców"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 277,1 2019.08.02 292

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 65,1 2019.08.02 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.08.02 49
Formularz cenowy xlsx 17,8 2019.08.02 40
Formularz oferty xlsx 18,1 2019.08.02 39
Opis przedmiotu zamówienia doc 85,5 2019.08.02 42
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,0 2019.08.02 42
Projekt umowy docx 534,3 2019.08.02 40
Wykaz dostaw lub usług doc 17,8 2019.08.02 48
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2019.08.02 47

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2019.08.12 41

Pobierz wszystkie dokumenty