Szczegóły ogłoszenia

85/2019

"dostawy sukcesywne kardiowerterów na okres do 31.12.2019r."

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 207,8 2019.07.30 149

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 13,5 2019.08.06 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 63,1 2019.07.30 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.07.30 58
formularz cenowy xls 29,5 2019.07.30 75
formularz szczegółowy xls 25,5 2019.07.30 63
ocena_jakościowa_zad. 1 xls 30,5 2019.07.30 63
ocena_jakościowa_zad. 2 xls 35,5 2019.07.30 68
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,0 2019.07.30 57
projekt umowy doc 1114,5 2019.07.30 60
projekt umowy użyczenia doc 37,5 2019.07.30 63
wykaz wykonanych dostaw doc 35,5 2019.07.30 66
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 30,0 2019.07.30 54
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,9 2019.07.30 65

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,5 2019.08.06 66

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,6 2019.08.01 54
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 19,9 2019.08.06 58

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2019.08.09 55

Pobierz wszystkie dokumenty