Szczegóły ogłoszenia

86/2019

"dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 31,9 2019.07.26 81

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 76,9 2019.07.26 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.07.26 63
formularz cenowy xls 29,5 2019.07.26 125
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,9 2019.07.26 57
pr. umowy przechowania doc 801,5 2019.07.26 67
umowa projekt doc 835,0 2019.07.26 67
wykaz dostaw doc 33,5 2019.07.26 57
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 32,0 2019.07.26 78
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2019.07.26 67

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,3 2019.08.01 56

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,9 2019.08.08 65

Pobierz wszystkie dokumenty