Szczegóły ogłoszenia

79/2019

"Usługi przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 420,6 2019.07.25 306

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 69,6 2019.07.25 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.07.25 77
Formularz cenowy xlsx 16,4 2019.07.25 101
Formularz oferty xlsx 58,0 2019.07.25 77
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,1 2019.07.25 65
Projekt umowy docx 31,4 2019.07.25 62
Wykaz dostaw lub usług doc 17,7 2019.07.25 67
Wykaz osób doc 18,9 2019.07.25 62
Załącznik 2 do umowy - Zasady środowiskowe i jakości docx 100,2 2019.07.25 73
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,1 2019.07.25 61

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2019.08.02 67

Pobierz wszystkie dokumenty