Szczegóły ogłoszenia

BZP/271/41/2019

"Usługa transportowa w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek "

Gmina Myślenice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,8 2019.07.16 52

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 177,4 2019.07.16 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,5 2019.07.16 32
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,3 2019.07.16 32
Wzór oferty na dostawy doc 29,6 2019.07.16 39
zal 3 Wzór umowy na usługi doc 90,0 2019.07.16 36
zal 3a Umowa powierzenia danych docx 38,9 2019.07.16 30
zal 5 opis przedmiotu zamówienia docx 23,3 2019.07.16 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 173,4 2019.07.24 47

Pobierz wszystkie dokumenty